جستجو


» بافت های نیازمند بازآفرینی قزوین شناسایی شدند
» درآمد تراکم فروشی تجاوز به حقوق مالکانه مردم است
» ایتالیا، سرمایه گذاری در قزوین را کلید زد
» معاون وزیر راه از پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد ریال بدهی پیمانکاران خبرداد
» دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار شدند
» راهکار راه و شهرسازی قزوین برای خروج از رکود مسکن صندوق سرمایه گذاری تأسیس می شود
» جذب ۸۷ سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی قزوین
» طرح "برند سازی شهری" قزوین تصویب شد
» مسیرهای پرخطر در محور قزوین به الموت ایمن می شوند
» جداول مربوط به دستمزد، مالیات حقوق و کسورات حقوق و مزایای سال ۹۵
» افزایش قیمت سیمان از نیمه تیرماه ۹۵
» بیشترین میزان بودجه عمرانی صرف تکمیل پروژه های گذشته می‌شوديكشنبه ۶ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد برج حکم آباد خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری بوئین زهرا در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد  قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری شال در نظر دارد یک دستگاه مینی لودر خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵

نیروگاه شهید رجایی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

شهرداری دانسفهان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com