جستجو


» بافت های نیازمند بازآفرینی قزوین شناسایی شدند
» درآمد تراکم فروشی تجاوز به حقوق مالکانه مردم است
» ایتالیا، سرمایه گذاری در قزوین را کلید زد
» معاون وزیر راه از پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد ریال بدهی پیمانکاران خبرداد
» دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار شدند
» راهکار راه و شهرسازی قزوین برای خروج از رکود مسکن صندوق سرمایه گذاری تأسیس می شود
» جذب ۸۷ سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی قزوین
» طرح "برند سازی شهری" قزوین تصویب شد
» مسیرهای پرخطر در محور قزوین به الموت ایمن می شوند
» جداول مربوط به دستمزد، مالیات حقوق و کسورات حقوق و مزایای سال ۹۵
» افزایش قیمت سیمان از نیمه تیرماه ۹۵
» بیشترین میزان بودجه عمرانی صرف تکمیل پروژه های گذشته می‌شوديكشنبه ۶ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

برای نخستین بار آسفالت رنگی در یکی از بوستان های قزوین اجرا شد
دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵
شهرداری خرمشدت در نظر دارد قطعات تجاری خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۵
شهرداری الوند در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
 سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در نظر دارد قطعات اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
شهرداری آبگرم در نظر دارد اراضی خود را از طریق مزایده به فروش برساند:
سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵

وزارت راه و شهرسازی درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵
شهرداری تاکستان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شهرداری منطقه یک قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com