جستجو
نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار میکند:
نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین
مکان:محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
زمان:۱۶ الی ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ ساعت بازدید:۱۶  تا ۲۲

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین     


پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
۰۶:۰۶:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com