جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش چند قطعه زمین در سطح شهرشهرداری بوئین زهرا  در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۱۹:۳۸:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com