جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی، جدول گذاری و ترمیم ترانشهشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۱:۵۴:۳۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com