جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم؛

اعضای محترم
درصورت عدم همکاری دستگاه های اجرایی درخصوص اجرای بخشنامه نرخ ارز (برای پیمان های فاقد تعدیل) مراتب با نامه به دبیرخانه ارسال تا پیگیری های لازم انجام گردد.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین 

چهارشنبه ۱۸ دي ۱۳۹۸
۰۵:۵۱:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com