جستجو
مناقصات < اخبار
احداث پارک ترنم و دیوار ساحلی رودخانه شهدای صفری و پارک نسترن شهدای صفری


شرکت عمران و مسکن سازان استان مرکزی در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
۰۱:۵۹:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com