جستجو
آموزش تصویری تحلیل سازه ها


همانطور که می دانید درس تحلیل سازه ها (Structure Design) یکی از مهم ترین درس های تخصصی رشته مهندسی عمران می باشد. در این مجموعه آموزشی که از محبوب ترین محصولات تولیدی شرکت عمران نوین می باشد، به صورت تصویری با مفاهیم درس تحلیل سازه ها آشنا شده و توانایی تحلیل و آنالیز مسائل سازه ای را به صورت کاملاً مفهومی کسب خواهید نمود. همچنین در فصل آخر با نمونه سوالات امتحانی این درس مهم آشنا خواهید شد. در ادامه می توانید ضمن دانلود چند نمونه آموزشی با حجم کم، عناوین سرفصل های این مجموعه آموزشی را ملاحظه فرمایید:*** دانلود نمونه آموزشی ۱ ***

***
دانلود نمونه آموزشی ۲ ***

فصل اول: آشنایی با تحلیل سازه ها

آشنایی با انواع اعضای سازه ای

انواع اتصالات سازه ای

تشخیص سازه های معین و نامعین

بررسی پایداری سازه ها

مثال: بررسی پایداری سازه ها

فصل دوم: تحلیل خرپا ها

آشنایی با انواع خرپاها (ساده، مرکب و مبهم)

بررسی پایداری و ناپایداری خرپا و درجه نامعینی آن ها

تحلیل خرپا ها با استفاده از روش مفصل (Joints)

تحلیل خرپا ها با استفاده از روش مقطع (Sections)


مثالی از روش مقطع برای پیدا کردن نیروی اعضای یک خرپا

فصل سوم: رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی در تیرها و قاب ها

یادآوری از درس استاتیک: نکات رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی در یک تیر کنسول

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی در یک تیر قاب تحت بارگذاری


فصل چهارم: خطوط تاثیر و کاربرد آن ها

آشنایی با نحوه رسم خط تاثیر به همراه یک مثال ساده

رسم خط تاثیر با استفاده از روش مولر برسلاو

رسم خط تاثیر نیرو و گشتاور تکیه گاهی برای یک قاب

مثالی از کاربرد خطوط تاثیر: یافتن حداکثر گشتاور خمشی و نیروی برشی در تیر تحت بارگذاری زنده


فصل پنجم: محاسبه تغییر شکل سازه های معین

بررسی روش های یافتن جابجایی در سازه های معین + یادآوری روش انتگرال گیری مستقیم

روش لنگر سطح برای پیدا کردن تغییر شکل تیرهای معین + مساله نمونه

بررسی روش تیر فرضی (مزدوج) برای پیدا کردن تغییر شکل تیرهای معین

مثالی از روش تیر مزدوج برای پیدا کردن شیب و تغییر مکان در یک تیر


فصل ششم: استفاده از روش های انرژی برای تحلیل سازه های معین

بررسی اصول روش های انرژی

استفاده از روش کار مجازی برای یافتن جابجایی در خرپا ها

استفاده از روش کار مجازی برای تحلیل تیرها و قاب ها

مساله نمونه: پیدا کردن جابجایی در یک تیر معین با استفاده از روش کار مجازی

یافتن دوران (شیب) نقطه ای از یک قاب با استفاده از روش کار مجازی

بررسی قضیه دوم کاستیگلیانو برای تیرها، قاب ها و خرپا ها + مساله نمونه

محاسبه شیب (دوران) نقطه انتهایی یک قاب با استفاده از روش کاستیگلیانو

مساله نمونه: استفاده از روش کاستیگلیانو برای محاسبه جابجایی در یک خرپافصل هفتم: سازه های متقارن

معرفی سازه های متقارن و رفتار آن ها

رفتار سازه های متقارن تحت بارگذاری پادمتقارن

مثالی از کاربرد روابط سازه های متقارن


فصل هشتم: تحلیل سازه های نامعین

استفاده از روش سازگاری تغییر شکل ها برای یافتن جابجایی در تیرها

مساله نمونه: یافتن عکس العمل های تکیه گاهی در تیر نامعین با استفاده از روش سازگاری تغییر شکل ها

روش شیب – افت برای یافتن جابجایی در تیرهای نامعین

روش توزیع لنگر کراس برای یافتن جابجایی در تیرهای نامعین


فصل نهم: نمونه سوالات امتحانی

یافتن نیروی اعضای یک خرپا

تحلیل یک خرپای فضایی

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی در یک قاب

یافتن حداکثر لنگر خمشی در تیر تحت بارگذاری زنده

یافتن جابجایی در یک تیر معین با استفاده از روش لنگر سطح

پیدا کردن جابجایی در یک قاب با استفاده از روش کار مجازی

یافتن شیب در نقطه ای از یک قاب با استفاده از روش کار مجازی

استفاده از روش کاستیگلیانو برای یک قاب

یافتن گشتاورهای تکیه گاهی در تیر نامعین

 

قیمت اصلی: ۱۶۵۰۰ تومان

تخفیف خرید آنلاین: ۲۶۰۰ تومان

قیمت نهایی: ۱۳۹۰۰ تومان

راهنمای خرید

 

 

 

 


يكشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳
۱۵:۴۳:۱۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com