جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته های پیمانکاری سال ۱۳۹۵ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵


ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵


ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵ (RAR-۱of۳)

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵ (RAR-۲of۳)

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵ (RAR-۳of۳)

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵ (PDF)

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۵

ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵
شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۵
۰۵:۱۸:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com