جستجو
مزایده ها < اخبار
واگذاری ۷ قطعه زمین صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین ۲شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .

دوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵
۱۱:۴۶:۳۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com