جستجو
عملیات نگهداری و راهداری آزاد راه، راههای اصلی، فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵
۲۱:۱۴:۳۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com