جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تعمیر و بازسازی کامل سیم پیچ استاتور و ساخت و تعویضشرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۹:۲۶:۰۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com