جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز شهرک صنعتی لیاشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱۹:۳۵:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com