جستجو
اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات آب ، بازدید شماره ۶۷شرکت آب و فاضلاب استان البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پنجشنبه ۲۳ دي ۱۳۹۵
۱۱:۰۳:۳۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com