جستجو
مصوبه هیات وزیران در خصوص تمدید اعتبار گواهی صلاحیتتمدید گواهی صلاحیت پیمانکاران به مدت ۴ سال به سبب عوامل خارج از اختیار


 

شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶
۰۴:۰۴:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com