جستجو
شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال ۱۳۹۶حداکثر ظرفیت ریالی ، حداقل امتیاز توان مالی ، حداقل امتیاز کارهای انجام شده


 

يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۰۷:۱۳:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com