جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
لکه گیری و اسفالت محورها و عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های حوزه استحفاظی استاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۹:۵۴:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com