جستجو
احداث یک دهنه پل فلزی به طول ۲۴ متر و عرض عرشه ۳.۵ متر بر روی رودخانهاداره امور عشایر استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۱۹:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com