جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش تعداد هشت قطعه زمین



سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۱۹:۲۳:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com