جستجو
تازه های کتاب
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲
مولفین : دکتر جلیل خاوند کار - مهندس احسان خاوندکار - افشین متقی

تعداد صفحات : ۴۱۲

قیمت : ۱۶۰/۰۰۰ ریال

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲
مولفین : مهندس احسان خاوند کار - افشین متقی

تعداد صفحات : ۴۱۲

قیمت : ۱۶۰/۰۰۰ ریال

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند بیستمین چاپ کتاب راهنمای تجارت و صنایع ایران (کتاب دایرکتوری مقدم) سال ۱۳۹۲ به زبان فارسی به همراه CD نرم افزار آن که قابلیت ارسال فاکس - ارسال میل - ارسال نامه پستی به صورت گروهی را دارد ...
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com