جستجو
تازه های کتاب
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
کتاب "مدیریت پروژه‌های صنعتی" جدیدترین اثر پروفسور محمود گلابچی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
جمعه ۷ بهمن ۱۳۹۰
پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com