جستجو
قراردادها و تفاهم نامه ها
سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸

تفاهم نامه فیمابین انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی  استان قزوین و مجتمع توریستی،تفریحی،ورزشی تالار شهر جهت استفاده از امکانات مجموعه
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com