جستجو
مناقصات خارج استانی
دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶

 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶

شهرداری رشت  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶

شرکت برق منطقه ای گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶

شهرداری قیدار
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶

 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

شورای اسلامی و دهیاری قوهه  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری کوهسار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری رشت در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات پیام در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب استان البرز 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com