جستجو
مناقصات خارج استانی
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری رضوانشهر در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری کرج  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

 شهرداری رشت (حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت) در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

شرکت برق منطقه ای گیلان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری رشت
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سازمان بنادر و دریانوردی 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

شهرداری ملارد در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

دهیاری قاسم آباد کوچک 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com