جستجو
مناقصات خارج استانی
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶

شرکت گاز استان زنجان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
جمعه ۲۵ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری محمدشهر درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری رشت درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری محمدشهر
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری هشتگرد
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶

دهیاری رامجین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربینی استان گیلان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶

فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری هشتگرد درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۶

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

شرکت  کشت و صنعت شهید مطهری
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری نظرآباد درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

شهرداری زنجان درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com