جستجو
بخشناهه ها.ضوابط.قوانین نظام فنی و اجرایی
جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com