جستجو
آئین نامه های ساجات
جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

گواهی تاٸید توسط مدیرعامل در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۷

شاخص های تشخیص صلاحیت پیمانکاران ۱۳۹۷
يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

حداکثر ظرفیت ریالی ، حداقل امتیاز توان مالی ، حداقل امتیاز کارهای انجام شده
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶

جدول ظرفیت پیمانکاران در سال ۱۳۹۶ براساس بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و اصلاحیه شماره ۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶

تمدید گواهی صلاحیت پیمانکاران به مدت ۴ سال به سبب عوامل خارج از اختیار
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com