جستجو
فصلنامه
يكشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۰

فصنامه زمستان ۹۲ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
فصلنامه زمستان ۹۲

فصنامه بهار ۹۲ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
فصلنامه بهار ۹۲


فصنامه تابستان و پائیز ۹۱ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
فصلنامه تابستان و پائیز ۹۱


فصلنامه بهار
۹۱ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
فصلنامه بهار ۹۱

فصلنامه زمستان ۹۰ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

فصلنامه زمستان ۹۰


فصلنامه تابستان و پاپیز ۹۰ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

فصلنامه تابستان و پاپیز ۹۰

فصلنامه بهار ۹۰ را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
فصلنامه بهار ۹۰   
 
دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۷

       

    همانگونه که مستحضرید فصلنامۀ آوای آبادگران ( ارگان رسمی انجمن ) از زمستان سال ۸۵ به صورت منظم چاپ و منتشر گردیده است.

          

                                         

        

    لذا خواهشمند است به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی این فصلنامه پیشنهادات و انتقادات سازنده و همچنین مقالات مناسب خود را جهت بهره برداری به دبیر خانۀ انجمن منعکس فرمایید.

تلفن تماس : ۳۳۲۹۲۳۳-۰۲۸۱

 

 

Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com