جستجو

به نام خدا

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

تفکر جمعی ، تخصص ، صلاحیت حرفه ای

    

در جهان امروز که جامعه مدنی با این مشخصه پایه‌ای تعریف می ‌شود که در آن توسعه پایدارجاری و ممکن باشد و اصول توسعه پایدار همراه رشد اقتصادی ، عدالت ، آزادی و شرکت اجتماعی و اعتلای فرهنگی با حفظ و بقای طبیعت عنوان شده است ، هسته اصلی جامعه مدنی متشکل از انجمنها ، تشکلها ، گروههای مستقل ، سازمانهای غیر دولتی ، احزاب ، مطبوعات و است که در جهت توسعه و با اهداف غیرانتفاعی و عام‌المنفعه تلاش می ‌کنند .

در این حالت نهاد‌ها و سازمانهای مختلف طی فرایندی که از طریق مفاهمه و ارتباط صورت می ‌گیرد  نقطه نظرات شهروندان را به دولت منعکس می ‌کنند و در نتیجه نوعی اجماع مدنی برای حل مشکلات با توافق طرفین ( دولت و مردم ) حاصل می ‌شود .

انجمنها به رغم عنوان و شکل و شمایل جدیدشان ، پدیده‌ای نوظهور نیستند ، اتحادیه‌های صنفی شهری و نقش مؤثر آنان در مدیریت شهر‌ها ، سابقه‌ای طولانی در کشورمان دارد . این سازمانها همانند دولتها که از عناصر جدید متفاوتی نسبت به گذشته برخوردارند ، دارای سازماندهی جدید و فعالیتهای گوناگون و گستره‌ی عمل بیشتری شده‌اند .

جای بسی خوشحالی است که صنف شرکتهای ساختمانی از جمله اولین گروههای صنفی ایران بوده‌ است که قالب جدید را پذیرفته و با شمایل جدید به ثبت رسیده است . ۶۰ سال پیش نخستین تشکل صنفی کشور با نام سندیکای شرکتهای ساختمانی در تهران تأسیس شد . پس از چند سال در بعضی از استانها نیز این تشکلها           به وجود آمد . از سال ۱۳۷۲ طبق ماده ۱۳۱ قانون کار انجمنهای صنفی کارفرمایی و کارگری جایگزین سندیکاها گردیدند و انجمنهای صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی یکی پس از دیگری در استانها متولد شدند . استان نوپای قزوین نیز در تاریخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۰ با به ثبت رساندن رسمی انجمن خود به شماره ۱۱۲ در اداره کل کار وامور اجتماعی استان قزوین تحت عنوان انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین فعالیت خود را آغاز نمود .

مشخص بودن اهداف ، یکدست بودن نظرات و هدفمند بودن فعالیت اعضای انجمن و نیز تلاش و کوشش فراوان و جدیت و پشتکار مثال زدنی هیئت مدیرۀ دور اول انجمن باعث گردید تا انجمن شرکتهای ساختمانی قزوین که به عنوان بیست و چهارمین عضو کانون سراسری انجمنهای شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی ایران به این جامعه ۳۰ عضوی پیوست ، در مدت کوتاهی جایگاه خویشتن را دربین دستگاههای اجرایی استان و به عنوان یک تشکل قوی و پویا کاملاً مطرح ومشخص نماید .

پس از آن در تاریخ ۱۱/۴/۸۳ هیئت مدیرۀ دوردوم سکان هدایت انجمن را بدست گرفتند و در تداوم راه هیئت مدیرۀ دوراول فعالیتهای پرثمرو سازنده ای را که نشئت گرفته ازانسجام و تفاهم بود در جهت هر چه محکمتر کردن پایگاه انجمن انجام دادند و سرانجام در تاریخ ۱۱/۴/۸۶ انجمن را که به مراحل رشد و شکوفایی رسیده بود به هیئت مدیرۀ دور سوم که متعهدانه و دلسوزانه مسائل مربوط به انجمن را دنبال می کنند ، سپردند .

براساس آخرین آمار منتشره از سوی استانداری هم اکنون تعداد ۱۴ شرکت در سطح استان دارای رتبۀ ۳ ، ۲۹ شرکت دارای رتبۀ ۴ و بیش از ۳۰۰ شرکت دارای رتبۀ ۵ در رشته های مختلف پیمانکاری می باشند که حدود ۷۵% از این شرکتها عضو انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان هستند و با تشکلهای دیگر مانند انجمن انبوه سازان مسکن ، سازمان نظام مهندسی و .......... ارتباط تنگاتنگ و گسترده ای دارند که امیدواریم با گسترش روزافزون این همکاری و همدلی هرچه سریعتر به اهداف عالیۀ صنفی یعنی حفظ منافع و حقوق همۀ ذینفعان که همانا تمامی جامعه می باشند برسیم .

امروز با تأییدات خداوند متعال و یاری‌اش که همیشه همراه جماعت است توانمندیهایمان عبارتند از :

 

·      اجرای طرح مجریان ذیصلاح ساختمان با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان و همت اعضای هیئت مدیرۀ انجمن و تلاش و فعالیت در جهت معرفی شرکتهای ساختمانی به عنوان صلاحیتدارترین مجریان ساختمان .

·     امضای شیوه نامۀ همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت رسیدگی به پرونده های تشخیص صلاحیت پیمانکاری و ادامۀ فعالیت مستمر و همکاری دراین زمینه با استانداری پس از انحلال سازمان مدیریت  .

·          انعقاد تفاهم نامه با بانکهای صادرات و کارآفرین جهت صدور انواع ضمانتنامه و ایجاد تسهیلات ویژه به اعضای محترم .

·          تلاش جمعی برخی از اعضای انجمن در جهت خرید ساختمان اختصاصی برای انجمن .

·          حضور رییس هیئت مدیرۀ انجمن در ترکیب هیئت مدیره کانون سراسری .

·          شرکت نمایندگان انجمن در جلسات نهاد تعامل و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ، صنفی و حرفه ای استانی و کشوری .

·          چاپ و انتشار منظم فصلنامۀ انجمن به همت اعضای محترم کمیسیون انتشارات .

·     فعال کردن بیش از پیش کمیسیون آموزش انجمن و برگزاری منظم کارگاههای آموزشی برای کلیۀ شرکتهای پیمانکاری وکارشناسان ناظر دستگاههای اجرایی و آموزش هرچه بیشتر اعضا در راستای شناخت حقوق خود .

·     ارتباط مستمر با دستگاههای قانونگذار و اجرایی کشور و ایجاد تعامل و همکاری با دستگاههای اجرایی و مراجع مختلف برای حسن اجرای قوانین وو مقررات و ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت به دست آوردن و حفظ حقوق شرکتهای پیمانکاری .

·          ترتیب بازدید از پروژه های مهم در حال اجرا در سطح کشور .

·          تلاش و فعالیت در جهت تشکیل شرکتهای بزرگ و توانمند و ماندگار .

·     برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره به صورت هفتگی و دعوت از اعضای شرکتهای عضو در این جلسات و ادامۀ فعالیت ، تداوم و تحکیم ارتباط با کلیۀ شرکتهای پیمانکاری عضو و غیر عضو .

·          برگزاری منظم مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العادۀ انجمن .

·          شرکت منظم رئیس و دبیر انجمن در جلسات شورای رؤسا و دبیران انجمنهای سراسر کشور درکانون سراسری .

·          شرکت منظم نمایندگان انجمن در جلسات شورای ادواری انجمنهای استانهای سراسر کشور .

·          ارتباط مستمر با استانداری و برگزاری منظم جلسات تعامل با آن سازمان محترم .

·          عضویت انجمن در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان قزوین و حضور نمایندۀ انجمن در این هیئت .

·          فعالیت اعضای انجمن در شورای حل اختلاف ویژۀ شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین .

·          شرکت منظم نمایندگان انجمن در جلسات شورای فنی استان و کمیته های زیر گروه پیمان ، بازرسی و نظارت ، کنترل کیفیت مصالح و آموزش .

·          شرکت نمایندگان انجمن در بازدیدهای هفتگی کمیتۀ بازرسی و نظارت از پروژه های عمرانی در سه گروه راه ، ابنیه ، تأسیسات .

·          شرکت اعضای هیئت مدیره در کلیۀ همایشهای اعضای شورای هماهنگی مهندسی ، صنفی و حرفه ای مرتبط .

·          شرکت فعال نمایندۀ انجمن در کمیسیون تدوین برنامه های استراتژی و راهبردی کانون سراسری و انجمنهای عضو .

·          عضویت در کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و استان قزوین .

·          ارتباط با تشکلهای صنفی هم صنف و هم سنخ .

·          بررسی مسائل صنفی اعضا و فعالیت در جهت ایجاد وضعیت مطلوب در ساخت و ساز .

·          تلاش برای به رسمیت شناخته شدن هرچه بیشتر انجمن توسط ارگانها و مراجع دولتی و جلب اعتماد مسئولین

·          بازنگری کمیسیونهای ۱۴ گانه انجمن و ادغام و فعالتر نمودن آنها .

·          استفاده از مشاوران مختلف در کلیۀ سطوح به تناسب امکانات انجمن .

·          تهیه و توزیع برنامه های نرم افزاری موردنیاز شرکتهای عضو به شرح زیر :

الف ) متره و برآورد .

ب ) پیشنهاد قیمت و آنالیز بها  .

ج ) صورت وضعیت و تعدیل .

د ) مجموعه بخش نامه ها .

ه ) اسناد مناقصه .

·          ایجاد سایت جدید انجمن به نشانی www.abadgar-q.com ، پشتیبانی و به روز نمودن اطلاعات .

·          تهیه ، توزیع و ارسال کتب ، نشریات ، بخشنامه ها و خبرنامه کانون سراسری جهت استفاده اعضای محترم .

·          تهیه سالنامۀ کانون سراسری توسط نماینده انجمن و توزیع آن بین اعضای محترم .

 

                                                                                                       

 

 

 


جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۸۷
۲۱:۴۲:۳۲


Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com